Määrus 1. Üld

1.1 Antud juhendiga reguleeritakse M&L Liiga karikasarja tingimused

1.2 Üldjuhendi muudatused ja täiendused, mis on üldjuhendi osaks, avaldatakse mitte hiljem kui 15 päeva enne järgmist etapivõistlust.

Määrus 2. Karikasarja ülesehitus

2.1 Karikasarjas peetakse arvestust kokku 2 paremustabeli lõikes

2.1.2 M&L Liiga Sprindikarikas – kuni 10 etappi, vastavalt punktis 2.2 toodud karikaetappidelt vastavalt peatükis 4 toodud punktiarvestuse kohaselt kogutud punktide paremusjärjestus süsteemis N-2 (st. kaks halvimat tulemus või mitte osalemist igal võistlejal arvestatakse hooaja lõpus maha). Kui toimub alla 6 etapi, arvutatakse paremusjärjestus süsteemis N-1

2.1.3 M&L Liiga Rallikarikas -kuni 8 etappi, vastavalt punktis 2.3 toodud karikaetappidelt vastavalt peatükis 4 toodud punktiarvestuse kohaselt kogutud punktide paremusjärjestus süsteemis N-1 juhul, kui võistlusi on 5 või enam (st. üks halvim tulemus (k.a. mitte osalemine) igal võistlejal arvestatakse hooaja lõpus maha).

2.2 Sprindikarika etapid

Vaata kalendrit – Kalender kinnitatakse peale EAL kalendri avaldamist.

2.3 Rallikarika etapid

Vaata kalendrit –Kalender kinnitatakse peale EAL kalendri avaldamist.

Määrus 3. Tehnilised tingimused

3.1 M&L tehnilised tingimused on avaldatud www.mlliiga.ee kodulehel

Määrus 4. Punktiarvestus ning autasustamine

4.1 Võistleja osaleb Karikasarja arvestuses, kui ta on tasunud Liiga osavõtutasu vastavalt peatükile 5.

4.2 Igal etapil omistatakse finišiprotokollide järgi arvestuspunkte igas võistlusklassis kõigile finišeerunud võistlejatele vastavalt süsteemile 40-35-31-28-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17…5-4-3-2-1-1-1-1-1-jne. Iga lõpetaja saab kirja 1 punkti.

4.3 Igal rallil on üks lisakatsetest vastavalt 2018 Rahvaralli võistlusmäärusele punktikatse. Punktikatse määrab võistluste korraldaja. Punktikatsel saavad lisapunkte 5 kiiremat vastavalt süsteemile 5-4-3-2-1.

4.4 Karikaarvestuse lõpptulemused selguvad kogutud arvestuspunktide liitmisel.

4.5 Võrdsete punktisummade puhul on võistlejate eelistusjärjekord (arvesse lähevad kõik hooaja etapid):

1) rohkem etappe, kus osaletud 

2) kõrgemad kohad etapivõistlustel

3) parem tulemus viimasel (siis eelviimasel jne.) toimunud etapil.

4.5 Ralli- ja Sprindikarika arvestuses autasustatakse karikaga 3 parimat. Rallikarikas toimub arvestus piloodi järgi, mitme kaardilugeja osalemisel väljastatakse ikkagi ekipaazile 2 karikat. Sprindiarvestuses väljastatakse võistlejale 1 karikas.

4.6 Korraldajad ja sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

Määrus 5. Liiga sümboolika ning osavõtutasu

5.1 M&L Liigas osalevad autod peavad kasutama liiga sümboolikat. Kleepsukomplekt on esmaselt liigaga liitujatele tasuta, korduvkomplekti hind on 15 EUR. Sponsorkleebised (ka korduvad) on tasuta.

5.2 Kleebised tuleb paigaldada autole vastavalt allpool toodud juhistele:

5.2.1 Sponsorkleebised – esiklaasi ülaossa või kapoti esiosa ja pagasiluugi tagumisele osale.

5.2.2 M&L Liiga sümboolika esitiibade ülaosa

5.2.3 M&L Liiga internetilehekülje aadress tagaakna ülaserva kohale

5.3 M&L Liiga sümboolika on liiga kalendrisse kuuluvatel võistlustel M&L Liiga võistlusklassis osalemiseks kohustuslik. Juhul kui osaletakse M&L liiga arvestuses ilma liiga sümboolikata, ei arvestata tulemust M&L Liiga võistlusklassis.

5.4 Liiga sponsorite sümboolikast võib keelduda ainult objektiivsete põhjenduste esitamisel.

5.5 Liiga sponsorite sümboolikast osalisest või täielikust loobumisest tuleb enne võistlust teavitada liiga juhatust ning tasuda loobumistasu.

5.6 M&L sprindikarikas aastane osalemistasu on piloodi põhine – 30 EUR.
Rallikarika aastane sarjas osalustasu on 30€ piloodi eest (Ei pea tasuma, kui võistleja on tasunud juba sprindikarika sarjas osalemise eest)
Tasumine toimub võisluspäeval liiga juhatuse liikme kätte. Tasu mittemaksmisel võistlejale Moskvich Liiga punkte ei arvestata. Tasu hilinemisel punkte tagantjärele ei arvestata, küll aga hakkab võistleja saama punkte tasu maksmisele järgnevatelt võistlustelt.

määrus 6. Karistused tehniliste tingimuste rikkumise eest

6.1 M&L Liiga tehniliste tingimuste rikkumise eest karistatakse võistlejaid alljärgnevalt:

6.1.1 Juhul kui on rikutud järgnevaid punkte M&L liiga tehnilistes tingimustes: punkt III Mootor alapunktid: 1,3,5,7,8 ja punkt IV Veermik ja Jõuülekanne alapunktid: 3 ja 5 on karistuseks kuni kogu jooksva hooaja võistlustelt diskvalifitseerimine.

6.1.2 Kõik muud rikkumised – rikkujat ei lubata võistlusele või (võistlusjärgse kontrolli puhul) juba saavutatud tulemus tühistatakse.