Üldosa

 1. Moskvich/Lada Liigas on lubatud sõita mudelitega:
 • Moskvich: M2140, M412, IZ412, M408 ja nende teist mudeliindeksit kandvate kereversioonidega.
 • Lada: VAZ 2101-2107 – ja nende teist mudeliindeksit kandvate kereversioonidega.
 1. Moskvich tehases toodetud autode hiliseim lubatud väljalaskeaasta 1989, Izh tehases toodetud autodel hiliseim lubatud väljalaskeaasta 1997.
 2. Autol on lubatud kasutada ainult algupäraseid või samaväärseid osasid, kui antud reeglitega pole lubatud teisiti. Kõik osad, nende tööviisid ja asukohad peavad vastama tehasepoolsetele nõuetele.
 3. Autol peab olema kehtiv ARK-i ülevaatus.
 4. Keelatud on igasugused muudatused, mis ei ole käesolevate reeglitega selgelt, arusaadavalt ja üheselt lubatud.
 5. Sõidukil peavad olema nõuetele vastavad, Autoregistrikeskuse poolt väljastatud registreerimismärgid.
 6. Sõidukil ei tohi olla nähtaval teiste võistluste stardinumbreid ja sümboolikat; usulisi, poliitilisi, rassistlikke, ebaeetilisi ning Keeleseadusega vastuolus olevaid loosungeid ja sümboolikat.
 7. Detailide ja sõlmede asendamine teiste liigas lubatud autodel kasutatavate osadega on lubatud, neid loetakse antud tingimuste kohaselt originaalosadeks.
 8. Käesolevate tehniliste tingimuste tõlgendamisel, vaidluste lahendamisel või käesolevas dokumendis kajastamata tingimuste osas on otsustusõigus liiga juhatusel. Liiga juhatuse vastavasisulised otsused hakkavad kehtima päringu esitajale otsuse teatavakstegemise hetkest.

II Kere

 1. Auto peab olema esteetilise välimusega. Autol ei tohi olla avarii või amortisatsiooni tagajärgi, mis võiksid segada sõiduki juhtimist või mõjutada võistluste ohutust.
 2. Pikapkerel peab tagaluugi ava olema suletud kuni kasti ülaserva kõrguseni plekist luugiga. Furgoonkeretüübiga võistlemine ei ole lubatud.
 3. Kere kergendamine metalli eemaldamise teel on keelatud. Erandina on lubatud plastist esiporitiibade kasutamine.
 4. Lisakinnitused mootoriruumi kattele ja pakiruumi luugile on lubatud. Esialgsed kinnitused ja hinged peavad säilima mittetöötavana.
 5. Auto kõik uksed peavad olema avatavad nii seest – kui väljastpoolt kogu võistluse vältel.
 6. Autol ei tohi olla kere külge kinnitatud väljaulatuvaid mittevajalikke esemeid ja seadmeid.
 7. Poritiibade kuju sihilik muutmine on keelatud.
 8. Originaalpõrkeraudade kasutamine on kohustuslik.
 9. Plekist esispoileri kasutamine on keelatud.
 10. Istekohtade arv peab vastama tehnilises passis kirjeldatule.
 11. Auto sisene polsterdus ja muud ettenähtud detailid peavad säilima algsed ja konkreetsele automudelilie autotootja poolt ettenähtud. Põrandamatid võib eemaldada.
 12. Kõik klaasid peavad olema E, e või DOT sertifitseeritud või valmistaja juhendi kohased. Esiklaas peab olema tripleks.
 13. Mootorikattesse õhuvõtuavadelõikamine on keelatud, mootorikatte muul moel muutmine õhuvõtu parandamise eesmärgil on keelatud.
 14. Auto peab kandma liiga poolt väljastatud sümboolikat ning liiga sponsorite reklaamkleebiseid. Liiga sümboolikast loobuda ei saa. Ühest või mitmest sponsorreklaamist loobumiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus liiga juhatusele. Vastava loa saamisel tuleb tasuda juhatuse määratud loobumistasu.

III Mootor

 1. 1.1 Lubatud mootorid:
 • Moskvich: UMZ-412 või vanemat tüüpi mootorit. Kubatuuri suurendamine üle 1478 cm3 lubatud ainult remontkomplekti paigaldamisega. Maksimaalne kolvi läbimõõt 83 mm.
 • Lada: Lubatud kasutada ainult algseid VAZ 2101-2107 mootoreid kubatuuriga kuni 1600cm3. Mootoriplokk algne, lubatud kasutada järgmisi mudeleid: 2101, 21011, 2103, 2105, 2106. Töötlemine lubatud ainult remondikomplekti paigaldamiseks. Maksimaalne remontmõõt 80,0mm.

1.2 Lubatud on mootoriploki tasalihv minimaalse materjali eemaldamise teel.

Lada mootoriplokkidel minimaalne kõrgus 2101/21011/2105 -206,7mm ; 2103/2106 – 215,5mm. Kaugus mõõdetuna raamlaagri tsentrist plokikaanetihendi tasapinnani.

1.3 Lubatud plokikaane kanalite ja klapipesade töötlemine ning surveastme tõstmise eesmärgil plokikaane freesimine.

1.4 Originaal/mudelipõhine plokikaane tihend on kohustuslik. Täismetallist tihend on keelatud.

 1. Igasugused ülelaadimisseadmed on keelatud. Keelatud on ka nn. keemiline ülelaadimine (naerugaasi, vee vms. lisamine kütusesegule).
 2. Küünlad ja küünlajuhtmed on vabad. Muu süütesüsteem peab olema originaalne muutmata kujul. Mehaanilise katkestijagaja võib asendada vastavalt Moskvichile/Ladale toodetud elektroonilise süütejagajaga. Süütepooli asukohta tohib muuta.
 3. Väljalaskekollektor peab olema originaalne ja muutmata, summuti on vaba kuid tuletoru peab jälgima esialgset kuju kuni ühinemiskohani. Tuletoru ja summuti ühenduskoht, sammuti summuti väljund (s.t. tagumine ava) peab olema originaalse koha peal. Väljalaskesüsteemi esimene osa (“püksid”) peab olema algne muutmata kujul.
 4. Sisselaskekollektor, generaator, kütusepump ja jahutussüsteem peab olema originaal ja muutmata. Elektriline või termosiduriga jahutusventilaator on lubatud. Jahutusventilaatori tiiviku labade muutmine on lubatud. Sisselaskekollektori kanalite töötlemine lubatud. Materjali lisamine keevise või muu meetodiga keelatud. Reduktoriga starter on lubatud.
 5. Kasutada tohib ainult originaalklappe ja nookureid. Nookurite mehaaniline töötlemine on keelatud. Kasutada tohib ainult malmist juhtpukse, töötlemine lubatud. Lubatud klappide ülelihv geomeetria tagamiseks. Lubatud kasutada ainult 8mm säärega klappe.

Lubatud klapid:

Moskvich – sisselaske klapp 38mm, väljalaskeklapp 34mm

Lada – sisselaske klapp 37mm väljalaskeklapp 31,5mm

 1. Kolvigrupi komponendid peavad olema originaalid, nende tasakaalustamine on lubatud. Keelatud on väntvõlli ja hooratta kergendamine. Kolbi tohib tasakaalustada metalli eemaldamisega altpoolt kolvisõrme. Kolvile on keelatud teha klapipesasi. Üks kolb komplektist peab olema ilma töötlemisjälgedeta. Väntvõlli maksimaalne käik:

Moskvich: 70 mm.

Lada: 80 mm.

Kasutatav väntvõll peab olema vastavalt mootori mudelile. Lubatud kasutada Ladal 80mm väntvõlli markeeringuga 21213

Kolvisõrm vastavalt kolvi tootja ettenägemisele, mehaaniline töötlemine keelatud.

Lada keps peab olema vastavalt tootjale “2101” markeeringuga.

 1. Kasutada võib ainult originaalnukkvõlli muutmata kujul. Kasutada võib ainult originaal nukkvõlli ketiratast, ketiratta võib muuta reguleeritvaks. Väikeseerias tehases või välisriikide diilerite poolt paigaldatud nukkvõllid on keelatud. Klapivedrud on vabad.

Lubatud nukkvõllid:

– Moskvich: Maksimaalne tõus klapile 8,9mm, min baasdiameeter 26,8 mm.

– Lada: Lubatud kasutada vaid 2101 nukkvõlli, 21213 ja teiste nukkvõllide kasutamine keelatud

Maksimaalne tõus klapile 9,5mm minimaalne nukkvõlli baasdiameeter 29,1mm

 1. Karburaator on vaba, kasutama peab vastavalt Moskvichi/Lada õhufiltrikorpust koos filtriga. Lisaõhu avade tegemine õhufilti korpusesse on keelatud. Lubatud on ringi ehitada õhufiltri korpuse põhi, et seda paigaldada karburaatorile. Õhu filtrini juhtimiseks täiendava lõdviku kasutamine on lubatud. Siibrite avamisel on lubatud kasutada vabalt valitud skeemi eeldusel, et säilivad kõik tagastusvedrud. Gaasihoovastiku võib asendada gaasitrossiga. Keelatud on kasutada täiendavat kütuserõhuregulaatorit ning muuta muul viisil tootja poolt ettenähtud kütuserõhku. Bensiinipump peab olema oma algsel kohal ning algne tööpõhimõte peab säilima.
 2. Väljalaskesüsteem peab olema terve, lekketa ja vigastusteta. Lubatud on kasutada mittealgseid summuteid. Summuti müratase ei tohi ületada 90 dBA 4000 pööret/min režiimis. Summuti ei tohi välja ulatuda auto parameetritest pealtvaates ja peab maapinnaga olema horisontaalne.
 3. Mootoripadjad vabad, kuid peavad tagama ohutuse. Peavad takistama mootori liikumist sõitjateruumi suunas.

IV Veermik ja jõuülekanne

 1. Vedrustuses on keelatud täiendavate vedrude, stabilisaator- ja reaktiivvarraste paigaldamine. Auto kliirensi muutmine on lubatud. Lubatud on kasutada ainult liigas lubatud autode stabilisaatorvardaid, õõtsharke ja tagasilla korpust, nende muutmine on keelatud. Pukside materjal on vaba, metallist puksid (sh. uniball) on keelatud. Tagavedrustuse lehtede arvu ja kombinatsiooni võib muuta. Spiraalvedrud on vabad, aga nende asukohta muuta ei tohi.
 2. Amortisaatorid on vabad, kuid nende arvu ja kinnituskohti muuta ei tohi.
 3. Kasutada tohib ainult VAZ 2101, 2105, 2106 ja Moskvich M2140, M412, IZ412, M408 tehasest paigaldatud käigukaste ja tagaülekandeid. Käigukasti ja peaülekande ülekandearvude muutmine ei ole lubatud. Väikeseerias või üksikeksemplaridena toodetud käigukastide ja peaülekannete kasutamine ei ole lubatud.

Lubatud ülekanded LADA-l:

 • 2101: 3.75 2.30 1.49 1
 • 2105: 3.67 2.10 1.36 1 0.819
 • 2106: 3.242 1.989 1.289 1
 • 2107: 3.75 2.30 1.49 1 0.819
 1. Kardaan algne. Igasugune töötlemine keelatud.
 2. Diferentsiaal peab olema originaalne. Diferentsiaali blokeerimine mistahes viisil ja piiratud libisemisega diferentsiaali kasutamine on keelatud. Tehnilisel komisjoni otsusega võib diferentsiaaliploki kasutamiseks lugeda olukorda, kus tagadiferentsiaali satelliithammasrataste ja nende võllide liigse kulumise tõttu tekib iseeneslik blokeering. Diferentsiaali maksimaalne ülekande väärtus 4.55.
 3. Moskvichi käigukangi toomine roolisambalt põrandale on lubatud ainult antud liigas lubatud Moskvichidel kasutatud originaalhoovastiku paigaldamisega.
 4. Käiguhoovastik peab säilima algne, hoovastiku asendamine mõne muu süsteemiga on keelatud. Hoovastiku pukside materjal on vaba. Metallist liigendid on keelatud.
 5. Siduri grafiitseibi tohib vahetada survelaagri vastu. Siduri surveplaadi eemaldamine on keelatud.
 6. Kasutada tohib ainult käesolevas juhendus lubatud autodele paigaldatud pidurikomponente säilitades algse tööpõhimõtte. Auto piduritorud ja voolikud ei tohi olla mõranenud. Keelatud on paigaldada tagasillale ketaspidureid. Pidurijõu regulaator on lubatud eemaldada. Pidurivõimendi ei ole kohustuslik, kasutada tohib ainult antud reeglites lubatud autode pidurikomponente.
 7. Mehhaaniline käsipidur ehk seisupidur on kohustuslik ja peab olema töökorras. Käsipiduri originaalne lukustussüsteem peab olema töökorras. Hüdrauliline käsipidur on keelatud.
 8. Roolisüsteem peab olema algne. Sportrool on lubatud.

V Rehvid ja veljed

 1. Kasutatavad rehvid peavad vastama rahvaralli üldistele tehnilistele tingimustele, vastava etapi võistlusjuhendile ning lisaks täiendavalt käesolevas juhendis kirjeldatud reeglitele.
 2. Kasutada tohib ainult käesoleva juhendi lisas (lisa 1) kirjeldatud tootjate ja vastava tootjamarkeeringuga rehve. Nimekirjas mitte loetletud tootja rehvi kasutamine on lubatud juhatuse üksmeelse nõusoleku korral.
 3. Lubatud on kasutada 13” – 14” plekk- ja valuvelgesid; rehvid ega veljed ei tohi esirataste otseasendi puhul ulatuda välja kere gabariitidest. Deformeerunud kere puhul arvestatakse kere originaalgabariitidega.
 4. Vaheketaste ehk flantside kasutamine on lubatud, kui ei ületata maksimaalset lubatud rööpelaiust. Maksimaalne rööpelaius 155cm.
 5. Keelatud on igasugune rehvi turvisemustri lõikamine ja lõigatud rehvide kasutamine.
 6. Rehvi turvisemustri sügavus peab olema vähemalt 1,6 mm vähemalt 75 % veerepinnast ja seda kogu võistluse jooksul.
 7. Rehvidel ei tohi olla üheski kohas mehhaanilisi vigastusi ega koordi paljandeid.
 8. Keelatud on sportrehvid

VI Muud

 1. Kasutada tohib ainult peatugedega esiistmeid. Spetsiaalsete sportistmete kasutamine on keelatud. Istme kinnituste muutmine on keelatud. Istme konstruktsiooni muutmine on keelatud.
 2. Kasutada tohib ainult originaalkütusepaaki muutmata kujul. Lisapaakide paigaldamine on keelatud.
 3. Lisatuled on lubatud.
 4. Karterikaitse on soovituslik.
 5. Margipõhine armatuurlaud on kohustuslik, näidikutepaneeli tohib muuta. Spidomeeter on kohustuslik.
 6. Lisamõõteriistade kasutamine on lubatud.
 7. Sõitja ümbruses ja armatuurlaua jäikadel osadel ei tohi olla teravaid nurki või väljaulatuvaid detaile, mis võivad põhjustada vigastusi.
 8. Autos ei või olla kinnitamata esemeid, mis võiksid põhjustada vigastusi.
 9. Kohustuslik on töökorras tuuleklaasipuhasti ja klaasipesur.
 10. Kohustuslikud on töökorras, auto valmistaja poolt ettenähtud laternad ja valgustusseadmed. Vanemate mudelite esilaternate valguselemendid on lubatud vahetada uuemate vastu, kusjuures laterna suurus ja kuju peavad säilima algsetena.
 11. Lisa- ja ohutusvarustus peab vastama vähemalt Liiklusseadusest tulenevatele nõuetele.
 12. Autol peavad olema töökorras 3 punkti kinnitusega ning ühe diagonaalse ülavööga turvavööd. Soovituslik on kasutada ilma inertsrullikuteta turvavöösid.
 13. Tulekustutussüsteem ei ole nõutud.
 14. Tulekustuti tuleb kinnitada koos metallist hoidiku/kronsteiniga, mis peab olema kinnitatud auto kerele minimaalselt kahe 6 mm poldiga. Kustuti tuleb kronsteini külge kinnitada kahe kiirpäästikuga metallvitsaga. Tulekustuti peab asuma kergesti ligipääsetavas kohas, olema töökorras ja kehtiva ülevaatusega.
 15. FIA/EAL nõuetele vastava massilüliti paigaldamine on soovituslik.
 16. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
 17. Aku peab olema kinnitatud algsele kohale kas algse kinnitusega või vähemalt kahe metallist klambri ja 8 mm poldiga. Aku plussklemm peab olema kaetud elektrit mittejuhtivast materjalist kattega.
 18. Autol ei tohi olla keskkonnale kahjulike vedelike lekkeid ega liiklusohtlikke lõtke. Karterituulutus tuleb juhtida õhufiltrikorpusesse või spetsiaalsesse anumasse.
 19. Võistlustel peavad sõitjad kandma kinnirihmatud ja vigastusteta auto- või motokiivrit. Kiivril peab olema e-tähistus, DOT-markeering või FIA homologatsioon (võib olla aegunud). Kiiver peab olema puhas, pragudeta ja rebenditeta ning ei tohi olla ülevärvitud.

LISA 1 – Nimekiri lubatud rehvidest:

Lubatud 13” suverehvid minimaalse kõrgusega 65, 14” rehvid 60 kõrgusega:

 • Hankook Optimo seeria
 • Master
 • Vallai
 • Barum Brillantis seeria
 • Debica Passio
 • Firestone Multihawk
 • Continental ContiEcoContact
 • Momo Outrun M2
 • Kormoran Impulser
 • Uniroyal Rainexpert 3
 • Taurus Touring 301

Lubatud talverehvid minimaalse kõrgusega 65. Talverehvina loetakse ainult tootja poolt valmistatud naastrehve. Talverehv on vaba, kuid peab vastama kehtivale liikluseeskirjale. Lisaks lubatud järgnevalt nimetatud M+S tähisega lamellrehvid:

 • Debica Navigator